چندی پیش خبری به دستمان رسید که جناب فضله ای وفات یافته!! بهمین دلیل آخرین اخبار از مراسم تشییع این بشر رو دنبال کردیم، اینقد تو توهم خردوزنمایی بودن که آخر سر رفتن تو توهم ابدی! مگه قراره همه سنگ شن؟
به همین دلیل در این وبلاگ مراسم شادباش و تسلیتی به صرف شام برگزار می گردد. شادباش به دلیل اینکه خیلی ها از بخش نظرات و از جاهای دیگه با کلی خوشحالی این رو به من تبریک گفتن! تسلیت هم به دلیل اینکه تا مدتی وبلاگ های طنز نویس بیکار می شن!! به هر حال گور به گور شد! تصاویری از این بشر قرار می دم برای تسلی خاطر صنف جوگ گویان:


تصاویری از ازدواج این دو زوج بدبخت

تصاویری از ازدحام بالا در مراسم فضله

و در آخر سنگ قبر او از نمای روبرو در ردیف 666


بفرمایید شام در خدمت باشیم.... حاجی... اون بچه رو را نده! ...آره ....اونی که می گه اسمش حسین خردوزنماست! ....سال پیش اومد درست تو غذای مانی خرابکاری کرد مراسم به هم خورد...

منبع:
http://fazeli-kherad1.blogfa.com

منبع:
http://arashbikhoda.mihanblog.com